புகையிரத பயணச்சீட்டுகள்

புகையிரதநி​லையத்தில் வரிசையில் நின்று பயணச்சீட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள். 356க்கு அழைத்து ஆசனங்களை முற்பதிவுசெய்யுங்கள்

Train CodeDeparture
(Col-Fort)
Arrival (Kandy)
1009 – Intercity Express7.00am9.31am
1029 – Intercity Express3.35pm6.06pm
1031 – Intercity Express
(Saturdays, Sundays and Mercantile Holidays only)
8.50am11.26am
1111 – Rajadani (FOT-KDT-1029)3.35pm6.06pm
Train CodeDeparture (Kandy)Arrival (Col-Fort)
1010 – Intercity Express3.00pm5.36pm
1032 – Intercity Express
(Saturdays, Sundays and Mercantile Holidays only)
4.55pm7.30pm
2222 – Rajadani (KDT-FOT-1030)6.15am8.52am
Train CodeDeparture
(Col-Fort)
Arrival (Vavuniya)
4003 – Vavuniya Intercity3.55pm8.55pm
Train CodeDeparture (Vavuniya)Arrival
(Col-Fort)
4004 – Vavuniya Intercity5.45am10.25am
Train CodeDeparture
(Col-Fort)
Arrival (Vavniya)
1005 – Podi Menike5.55am4.00pm
1007 – Intercity Express8.30am5.55pm
1015 – Udarata Menike9.45am07.25pm
1045 – Night Mail Badulla8.00pm7.10am following day
7777 – Rajadani (FOT-BAD-1007)8.15am5.53pm
Train CodeDeparture (Badulla)Arrival
(Col-Fort)
1006 – Podi Menike8.30am7.00pm
1008 – Intercity Express10.00am8.25pm
1016 – Udarata Menike5.45am3.27pm
1046 – Night Mail Badulla6.00pm5.17am following day
8888 – Rajadani (BAD-FOT-1008)10.00am8.25pm
Train CodeDeparture
(Col-Fort)
Arrival (Batticaloa)
6011-Intercity Express6.10am2.20pm
6079-Nightmail7.15pm4.00am following day
Train CodeDeparture (Batticaloa)Arrival
(Col-Fort)
6012-Intercity Express7.15am3.25pm
6080-Nightmail8.15pm4.55am following day
Train CodeDeparture
(Col-Fort)
Arrival (Matara)
50-(8003)-Express6.55am10.53am
Train CodeDeparture (Matara)Arrival
(Col-Fort)
51-(8004)-Express2.10pm6.12pm
Train CodeDeparture
(Col-Fort)
Arrival (Kilinochchi)
4089 – NightMail8.15pm4.10am following day
4001 – Yal devi5.45am12.35pm
4017 – InterCity6.50am11.48am
Train CodeDeparture
(Kilinochchi)
Arrival
(Col-Fort)
4090 – NightMail8.30pm4.40am following day
4002 – Yal devi6.00am1.00pm
4018 – InterCity2.10pm7.16pm

பிரயோகிக்கப்படும் கட்டணங்கள்

 • பயணச்சீட்டின் பெறுமதி + 15% convenience கட்டணம் (ரஜதாணிக்கு17%
 • அழைப்பின்போது நிமிடமொன்றுக்கு ரூ.17 மற்றும் வரி அறவிடப்படும்

பணத்தை திரும்பப்பெற்றுக்கொள்ளல்

 • உங்கள் பயணத்தின் போதான மாற்றங்கள் காரணமான ரத்துக்கள் அல்லது பு​கையிரத தாமதங்கள்/ ரத்து​ போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் ரத்துக்களிற்கான பணத்தை மீளப்பெற்றுக்கொள்ளுக்கு ஹட்ச் பொறுப்பேற்காது.
 • புகையிரத சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாகவே பணத்தை மீளப்பெற்றுக்கொள்ளல் இடம்பெறும்
 • புகையிரத நி​​லைத்தின் M-seat பதிவு முறைமையில் 24 மணித்தியாளங்களுக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும் ரத்துக்கள் கையாலப்படும்.

உங்களுக்கான​ சேவையை வேகமாகவும் செய்யற்றின் மிக்க வ​கையில்பெற்றுக்கொள்ள பின்வரும் தகவலை கவனத்தில் கொள்ளவும்

 • நேரம்,காலம், வ​ழிகள், தேவைப்படும் ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை போன்றவற்றுடன் தயாராக இருங்கள்
 • முற்பதிவு செய்யவதற்கு உங்கள் கையடக்க தொலைபேசியில் முழுக் காசு செலுத்தவதற்கு போதுமான பணம் ​இருத்தல் அவசியம்
 • வெற்றிகரமாக முற்பதிவு செய்யப்பட்டால் குறிப்பு இலக்கத்துடன் பதிவு தகவல்களுடன் குறுந்தகவல் ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்வீர்.
 • கோட்டை பு​கையிரத நி​லையத்தில் அல்லது​ கொழும்பு, கம்பஹா, பேரா​தெனியா மற்றும் கண்டி பு​கையிரத நி​லையங்களில் இத்தகவல்களை பயன்படுத்தி மெய் பயணச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
 • ஒரு ஹட்ச் இலக்கத்தில் இருந்து 5 பயணச்சீட்டுக்களை மட்டு​மே அதிகபட்டசமாக பதிவு செய்யலாம்.
 • 45 நாட்களுக்கு முன்னர் இருந்து பயணச்சீட்டுகளுக்காக முற்பதிவு செய்யலாம்.
 • பு​கையிரதம் புறப்படுவதற்கு 2 மணித்தியாலங்களுக்கு முன்னர் பதிவுகள் மூடப்படும்

இச்சேவை பின்வரும் பு கையிரத வழிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது:

AluthgamaKalutara
AnuradhapuraKanthale
BadullaKilinochchi
BandarawelaKurunegala
BatticaloMatara
China bayNanuoya
Colombo FortNawalapitiya
DiyathalawaPallai
EllaPeradeniya
GallePolgahawela
GaloyaPolonnaruwa
GampahaThabalagamuwa
HaputaleTrincomalee
HattonTrincomalee
HikkaduwaValichchena
HingurakgodaVavuniya
KalutaraVeyangoda
KandyWelikanada