உங்கள் தொலைந்த/பழுதடைந்த 078/072 SIM ஐ இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்!

புதிய SIM ஐ இலவசமாக நீங்கள் கீழ் குறிப்பிட்ட வழிகளின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Call 1788

Email – CS@hutchison.lk

Hutch சேவை நிலையங்கள்

எமது எந்தவொரு Hutch விநியோகஸ்தர் அல்லது விற்பனை சேவை பகுதிக்கு விஜயம் செய்து உங்கள் SIM ஐ இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்!

உங்கள் அருகாமையிலுள்ள நிலையத்தை அறிந்து கொள்ள