வல்யு மெகா இன்டர்நெட்

ஒரு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் ஹட்ச் மூலமாக தரவிறக்குக.

18.5GB

Rs. 998

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
12.5GB
+
6GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 998
SMSi998 to 101
USSD*131*6*12#

TRC/H/Promo/15/07

34GB

Rs. 1690

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
24GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 1690
SMSi1690 to 101
USSD*131*6*13#

TRC/H/Promo/15/07

900MB

Rs. 195

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
Airtime Rs. 100
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 195
SMSi195 to 101
USSD*131*3*7#

TRC/H/Promo/15/04

46GB

Rs. 2490

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
36GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 2490
SMSi2490 to 101
USSD*131*6*15#

TRC/H/Promo/15/07

Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)