இணைய பக்கேஜ்களின் ஒப்பீடு

எமது பாரிய எண்ணிக்கை பொதிகளை ஒப்பீடு செய்து உங்கள் வாழ்க்கை பாணிக்கு ஏற்ற ஒரு பொதியை தெரிவு செய்யுங்கள்

சிமர்ட் சேயார்

உங்கள் சாதனங்கள் இடையே இலகுவாக கோப்புகளை பகிர்க.

ஒல்வைஷ் இன்டர்நெட்

பொதிகளை வாங்குவதும் அது எப்போது முடியும் என்று பார்ப்பதும் உங்களுக்கு பிடிக்காது எனின் இது உங்களுக்காக.

பாக்கெட் இன்டர்நெட்

உங்கள் கையில் இருக்கும் பணத்தினை கொண்டு Hutch தரும் பொதிகளின் உதவியுடன் இணையத்தினை பாருங்கள்.

வல்யு மெகா இன்டர்நெட்

ஒரு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் ஹட்ச் மூலமாக தரவிறக்குக.

டே டைம் ப்ளாஸ்ட்

பகல் நேரத்தில் அதிகளவான இணையப்பாவனையை கொண்டிருங்கள்.

டே & நைட் இன்டர்நெட்

பகல் நேரமாயினும் அலது இரவு நேரமாயினும். உங்களுக்கு விரும்பிய நேரத்தில் இணையத்தினை பாவிக்க முடியும்.

நொன் ஸ்டாப் இன்டர்நெட்

உங்களுக்கு விரும்பிய நேரத்தில் விரும்பிய இடத்தில் இணையத்தினை தங்கு தடையின்றி பாவிக்க.