சேவை இடைநிறுத்தல்

நீங்கள் இடைநிறுத்த எதிர்பார்க்கும் சேவையை தெரிவு செய்யவும்

Wap services

Service NameDescriptionWeb DeactivationSMS Deactivation CodeSMS to..
HungamaBollywood music, imagery and video portalvisit m.hungama.comUNSUB234
Game ZoneMobile gaming portalVisit gamezone.hutch.lkDEACT550
FunzoneMobile gaming portalVisit gamezone.hutch.lkn/a151
5 for 5Local imagery and video portalvisit 5for5.lkSTOP545
MobispotLocal imagery and video portalvisit mobispot.lkSTOP3313
mGamesHTML5 Mobile gaming portalvisit mgames.hutch.lkn/a2626
ErosBollywood and Kollywood music, imagery and video portalvisit m.erosnow.comSTOP EROSD for Daily Pack,
STOP EROSW for Weekly Pack,
STOP EROSM for Monthly Pack
56060
GamesclubMobile gaming portalvisit gamesclub.hutch.lkSTOP3626
GamershubMobile gaming portalvisit gamershub.hutch.lkn/a660
StarfriendsLocal imagery and video portalvisit wap.starfriends.lkSTOP6511
Mobile AcademyM-learning portalvisit m.mobileacademy.comSTOP3123

Tune Services

 Service NameDescriptionHow to De-Activate
Tune ServicesDial TunesInstead of the regular’Ring Ring’,listen to your own favourite tunes when u dialDial 369 or *369# & follow the prompts
Busy TunesLet your callers know why you cant take their call with a recording of choice
Unlimited TunesChange your Hello Tune as many times as you want

Star Friends

STARFRIENDSLatest news updates, unseen images, videos, wallpapers as daily alerts via SMS. Rs.30+Tax per MonthDial *246# and select the star to deactivate

Trendy Tips

TRENDY TIPSReceive daily SMS related to the subscribed topicDial *777# and select the service to deactivate

Photo Packs

PHOTO PACKSReceive daily links that provide access to view exclusive and latest images related to the subscribed theme, celebrity, model etc.Dial *885# and select the service to deactivate

News & Sports

NEWS & SPORTS ALERTSReceive news and sports updates via SMS
ServiceActivation CodeDeactivation CodeSMS to..
GoldGOLD REGGOLD DA7878
HIRUHIRU REGHIRU DA
SooriyanSRN REGSRN DA
Derana ENGDERANA REGDERANA DA
Derana SINDERANA REG SEDERANA DA SE
JNW ENGNEWS REGNEWS DA
JNW SINNEWS REG SENEWS DA SE
MawbimaMBN REGMBN DA
Ceylon TodayCTN REGCTN DA
News 1st SINNUS REGNUS DA
News 1st ENGNFU REGNFU DA7878
News 1st TAMNAT REGNAT DA
Lakbima LNLN REGLN DA
Lakbima BasnahiraLNB REGLNB DA
Lakbima KandurataLNK REGLNK DA
Lakbima RuhunaLNR REGLNR DA
Lakbima RajarataLNNC REGLNNC DA
LBO (Business)LBO REGLBO DA
Vimasuma (Business)VIM REGVIM DA
Cricket (Monthly)CKTCKT DA456
You can also dial *456# to activate & deactivate
Cricket (Daily)CKT1CKT1 DA
Cricket SinhalaCKT SINCKT SIN DA
Cricket SpecialsSPSP DA
RugbyRUGBYRUGBY DA
FootBallFOOTFOOT DA

Other Services

 Service NameDescriptionActivation CodeDeactivation CodeSMS to..
EducationLearn English with the British CouncilElementary LevelBCEBCE DA455You can also dial *455# to activate/deactivate
Intermediate LevelBCE INTBCE DA
Advanced LevelBCE ADVBCE DA
Business EnglishBIZBIZ DA
IELTS- AcademicACDACD DA
IELTS- GeneralGENGEN DA
Spoken English (Sinhala translations)SESSES DA
Spoken English (Tamil translations)SETSET DA
QuizCricket QuizCricket QuizCKTCKT DA454You can also dial *454# to activate/deactivate
Star QuizCelebrity QuizSTARSTAR DA
English QuizEnglish QuizBCEENG DA
Vidu NanaGeneral Knowledge QuizVNVN DA
Football QuizFootball QuizFTFT DA
General KnowledgeGeneral Knowledge QuizASKUNREGSMS the code to 9595
AstrologyDaily ReadingPersonalized Horoscope reading via SMSDial *366# to activate/deactivate
PanchangaMatch your best times ahead of time according to ancient Vedic Astrology
NumerologyGet your personality analyzed, and discover the real you
OtherInfobattaSearch Google via SMSREG IBUNREG IB147
FB on SMSUse Facebook through SMSFBSTOP32665

Wap சேவைகள்

Hungama
பொலிவுட் பாடல், படங்கள் மற்றும் வீடியோ போர்டல்
இடைநிறுத்தும் லிங்க்SMS இடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
visit m.hungama.comUNSUB234

 

Hungama Videoworld
Bollywood video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit videohub.hungama.comUNSUB234

 

Game Zone
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
Visit gamezone.hutch.lkDEACT550

 

Funzone
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
Visit funzone.hutch.lkn/a151

 

5 for 5
Local imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit 5for5.lkSTOP545

 

Mobispot
Local imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit mobispot.lkSTOP3313

 

mGames
HTML5 Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit mgames.hutch.lkn/a2626

 

Gamesclub
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit gamesclub.hutch.lk STOP 3626

 

Gamershub
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit gamershub.hutch.lkn/a660

 

Starfriends
Local imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit wap.starfriends.lkSTOP6511

 

Mobile Academy
M-learning portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.mobileacademy.comSTOP3123

 

Eros
Bollywood and Kollywood music, imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.erosnow.comSTOP EROS56060

 

Hot Chillies
Model imagery & video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.shemaroo.com/hu/hcn/a58800

 

Cool Club
Model imagery & video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit coolclub.hutch.lkDACT3626

 

MAXIM
Model imagery & video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit lk.maxim.median/a1888

 

Tune சேவைகள்

Dial Tunes
விளக்கம்எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
அழைக்கும் போது கேட்கும் வழமையான ”ரிங் ரிங்” என்பதற்கு பதிலாக, உங்களுக்கு பிடித்த Tuneகளை கேட்கலாம்.369 க்கு அழைக்கவும் அல்லது *369# ஐ அழுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

 

Unlimited Tunes
விளக்கம்எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
உங்களுக்கு விரும்பியவாறு பல தடவைகள் Hello Tune களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்369 க்கு அழைக்கவும் அல்லது *369# ஐ அழுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

 

Busy Tunes
விளக்கம்எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
உங்களால் அழைப்பை ஏன் ஏற்க முடியவில்லை என்பதை உங்களுக்கு அழைப்பை மேற்கொள்பவர்ககளுக்கு ஒலிப்பதிவினூடாக அறிவிக்கவும்369 க்கு அழைக்கவும் அல்லது *369# ஐ அழுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

 

Star Friends

STARFRIENDS
விளக்கம்எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
பிந்திய செய்திகள், பார்க்காத படங்கள், வீடியோக்கள், வோல் பேப்பர்கள் போன்றவற்றை தினசரி அலேர்ட்களாக SMS ஊடாக பெறுங்கள். ரூ. 30 + வரி மாதாந்தம்*246# ஐ டயல் செய்து நட்சத்திரத்தை தெரிவு செய்து இடைநிறுத்திக் கொள்ளலாம்

 

Trendy Tips

TRENDY TIPS
விளக்கம்எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
பதிவு செய்து கொண்ட தலைப்பில் தினசரி SMS பெறுவது*777# டயல் செய்து இடைநிறுத்த வேண்டிய சேவையை தெரிவு செய்யவும்

 

Photo Packs

PHOTO PACKS
விளக்கம்எவ்வாறு இடைநிறுத்துவது
பதிவு செய்து கொண்டுள்ள தொனிப்பொருள், பிரபலம், மொடல் போன்றவர்களின் பிந்திய படங்களை பார்வையிடும் லிங்களை தினசரி பெறுவது*885# டயல் செய்து இடைநிறுத்த வேண்டிய சேவையை தெரிவு செய்யவும்

 

News & Sports

Hungama
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
GOLD REGGOLD DA7878

 

HIRU
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
HIRU REGHIRU DA7878

 

Sooriyan
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
SRN REGSRN DA7878

 

Derana ENG
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
DERANA REGDERANA DA7878

 

Derana SIN
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
DERANA REG SEDERANA DA SE7878

 

JNW ENG
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
NEWS REGNEWS DA7878

 

JNW SIN
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
NEWS REG SENEWS DA SE7878

 

Mawbima
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
MBN REGMBN DA7878

 

Ceylon Today
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
CTN REGCTN DA7878

 

News 1st SIN
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
NUS REGNUS DA7878

 

News 1st ENG
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
NFU REGNFU DA7878

 

News 1st TAM
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
NAT REGNAT DA7878

 

Lakbima LN
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
LN REGLN DA7878

 

Lakbima Basnahira
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
LNB REGLNB DA7878

 

Lakbima Kandurata
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
LNK REGLNK DA7878

 

Lakbima Ruhuna
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
LNR REGLNR DA7878

 

Lakbima Rajarata
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
LNNC REGLNNC DA7878

 

LBO (Business)
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
LBO REGLBO DA7878

 

Vimasuma (Business)
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
VIM REGVIM DA7878

 

Cricket (Monthly)
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
CKTCKT DA456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Cricket (Daily)
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
CKT1CKT1 DA456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Cricket Sinhala
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
CKT SINCKT SIN DA456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Cricket Specials
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
SP SP DA456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

Rugby
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
RUGBYRUGBY DA456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

FootBall
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடுSMS அனுப்ப வேண்டியது
FOOTFOOT DA456You can also dial*456# to activate & deactivate

 

ஏனைய சேவைகள்

Education

Learn English with the British Council
Elementary Level
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCEBCE DA
455 You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Intermediate Level
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE INTBCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Advanced Level
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE ADVBCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Business English
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
BIZBIZ DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- Academic
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
ACD ACD DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- General
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
GEN GEN DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Sinhala translations)
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
SES SES DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Tamil translations)
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
SET SET DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Quiz

Cricket Quiz
Cricket Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
CKTCKT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Star Quiz
Celebrity Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
STARSTAR DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

English Quiz
English Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
BCE ENG DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Vidu Nana
General Knowledge Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
VN VN DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Football Quiz
Football Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
FTFT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

General Knowledge
General Knowledge Quiz
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
ASK UNREG
SMS the code to 9595

 

Astrology

Daily Reading
Personalized Horoscope reading via SMS
Dial *366# to activate/deactivate

 

Panchanga
Match your best times ahead of time according to ancient Vedic Astrology
Dial *366# to activate/deactivate

 

Numerology
Get your personality analyzed, and discover the real you
Dial *366# to activate/deactivate

 

Others

Infobatta
Search Google via SMS
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
REG IB UNREG IB
147

 

FB on SMS
Use Facebook through SMS
செயற்படுத்தல் குறியீடுஇடைநிறுத்தல் குறியீடு
FBSTOP
32665