வாடிக்கையாளர் ஆதரவு

merge.png

Merger FAQ (New)

உடனடி கடன்

கணக்கு மீதி

கட்டணம் ஏற்றக்கூடிய இடங்கள்

சிம் மாற்றம்

இன்டர்நெட் செட்திங்ஸ்

என் இடம் காட்ட

bill.png

பில் கொடுப்பனவு

பில் கொடுப்பனவு தகவல்கள்

*123# அன்லிமிடெட் குறியீடு

world.png

முழுத் தழுவு அளவு

விளம்பர SMSகளை முடக்க

மொழியினை மாற்றுவதற்கு

ஹட்ச் படி

புதிய இணைப்பை பெற்றிடுங்கள்

சர்வதேச மீண்டும் ஏற்று

செயல்நீக்கம்

சிம் மறு பதிவு மையம்

அத்தியாவசியமான தகவல்

வாடிக்கையாளர் சேவை தகவல்

ஸ்மார்ட் சியார்

இலக்கத்தை மாற்றுவதற்கு