Category: உலகளாவில் Hutch

“எமது நோக்கம் மேம்பட்ட 4G அனுபவத்தை வழங்குவதே!” – திருக்குமார் நடராசா, Hutch இன் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி

நாடு பூராகவும் தனது பாரிய, மேம்பட்ட 4G வலையமைப்பை இவ்வருடம் பெப்ரவரியில் பூர்த்தி செய்த HUTCH, தனது வர்த்தகநாமத்தின் பிரசன்னத்தை மேம்படுத்தி வருவதுடன், அதன் பாரிய 2G,3G மற்றும் 4G வலையமைப்புடன் இலங்கையின்…

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மொபைல் தொலைதொடர்பாடல்களுக்கு HWL உடன் கைகோர்ப்பதற்கு முன்னணி சர்வதேச நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மொபைல் தொலைதொடர்பாடல்களுக்கு HWL உடன் கைகோர்ப்பதற்கு முன்னணி சர்வதேச நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்

ஒழுக்காற்று சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் O2 இனை வாங்குவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அனுமதியை Hutchison நாடியுள்ளது

ஒழுக்காற்று சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் O2 இனை வாங்குவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அனுமதியை Hutchison நாடியுள்ளது.