பில் கொடுப்பனவு தகவல்கள்

இங்கே கிளிக் செய்க ஆன்லைனில் உங்கள் கட்டணத்தை செலுத்த

மீதியினை சரிபார்த்தல்

உங்கள் குரல் மற்றும் இணைய மீதியினை அறிய வேண்டுமா . பின்வரும் படிமுறைகளை செய்யவும்

கைத்தொலைபேசிகளில் இருந்து: Dial *444#.
மற்றைய சாதனங்களில் இருந்து: SMS DEF to 444.

உங்களது விபரமான கட்டன பட்டியல்

உங்களது பிற்கொடுப்பனவு கட்டன பட்டியலினை விபரமாக பார்க்க வேண்டுமா. கீழே தரப்பட இணைப்பினை பாருங்கள்

Download PDF

கட்டணம் செலுத்தக்கூடிய இடங்கள்

உங்கள் கட்டண பட்டியலை பின்வரும் இடங்களில் செலுத்த முடியும்

ReloadBillpaymentChannels

மின் பட்டியல்

உங்கள் பட்டியல்களை மின் அஞ்சல் மூலமாக பெறுவதற்கு
உங்கள் பட்டியலின் பதிப்புகளின் உங்கள் மினஞ்சலில் பெற முடியும்

எவ்வாறு மின்படியலினை செயற்படுத்துவது

புதிய பயனாளர்களுக்கு:
நீங்கள் புதிய கணக்கு எடுக்கும் சந்தர்பத்தில் Subscriber Enrollment இல் உங்கள் மினஞ்சல் முகவரியை கொடுக்க வேண்டும்

வாடிக்கையாளர்களுக்கு

நீங்கள் உங்கள் பட்டியலை மினஞ்சளுக்கு வர வைப்பதற்கு பின்வரும் செயல்முறைகளை பின்பற்றவும்

1. பின்வருமாறு உங்கள் மினஞ்சல் பெயரினை குறுஞ்செய்தியாக அனுபவும் (i.e. EBILL XXXX@HUTCHISON.LK)
2. நாடாளாவிய ரீதியில் காணப்பாடும் ஹச் கடைகளுக்கு சென்று தொடர்பு கொள்ளவும்
3. 1788 என்ற இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் எங்கள் வடிக்கையளர் சேவையை தொடர்ப்பு கொள்ள முடியும்.

பிரதி பட்டியல்கள்

உங்கலுக்கு பிரதி பட்டியல்களை பெறுவதற்கு விருப்பம் எனில் பின்வரும் வழிமுறைகளை உபயோகிக்கவும்.
எதாவது ஒரு ஹட்ச் ஷோப்க்கு சென்று உங்கள் பிரதி பட்டியலை பெறுக.

கேழே தரப்படுவதக்கு அமைவ கட்டணம் அறவிடப்படும்
– பட்டியல் சுருக்கம் – இலவசம்
– விபரமான பட்டியல் – Rs. 300/-

எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவையை என்ற 1788இலக்கத்தில் தொடர்ப்பு கொள்வதானால் விபரமான பட்டியலை உங்கள் மின்அஞ்சல்க்கு பெற முடியும் .

பட்டியல் விநியோக சேனல்

உங்கள் பட்டியலை மின் அஞ்சலுக்கு பெறல்
ஒவொரு மாதமும் உங்கள் மினஞ்சலுக்கு pdf வடிவத்தில் உங்கள் பட்டியல் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

Gஉங்கள் பட்டியலை அஞ்சல் மூலம் பெறல்
நீங்கள் கணக்கினை ஆரம்பிக்கும் போது தரப்பட முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் .