Month: April 2017

சிறந்த பெறுபேறுகளை வெளிப்படுத்திய அணிக்கு ‘Hutch Champion’s Challenge’ நிகழ்வில் Hutch இன் வெகுமதிகள்

பதிவிறக்கம் செய்க Hutch நிறுவனம் தனது விற்பனை அணியைச்சார்ந்தவர்கள் மத்தியில் மிகச் சிறந்த பெறுபேறுகளை வெளிப்படுத்தியவர்களுக்கு இனங்காணல் அங்கீகாரமளித்து அவர்களைப் பாராட்டும் முகமாக 2017 மார்ச் 20 அன்று ஸ்டைன் ஸ்டூடியோவில் ‘Hutch Champion’s…