Month: September 2015

ஒழுக்காற்று சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் O2 இனை வாங்குவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அனுமதியை Hutchison நாடியுள்ளது

ஒழுக்காற்று சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் O2 இனை வாங்குவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அனுமதியை Hutchison நாடியுள்ளது.

சிறப்பான பெறுபேறுகளை வெளிப்படுத்திகளுக்கு HUTCH Champion’s Challenge 2015 நிகழ்வில் இனங்காணல் அங்கீகாரம்

பதிவிறக்கம் செய்க சந்தைப்பங்கு மற்றும் வருமானத்தில் நிறுவனம் சாதகமான வளர்ச்சியைப் பதிவாக்கியுள்ளது இலங்கையில் அதிவேகமாக வளர்ச்சி கண்டுவருகின்ற 3G வலையமைப்பான HUTCH அண்மையில் இடம்பெற்ற “HUTCH Champion’s Challenge 2015” விருதுகள் நிகழ்வில்…

TEDxColombo 2015 நிகழ்வுக்கு HUTCH அணுசரணை

பதிவிறக்கம் செய்க இலங்கையில் மிகவிரைவாக வளர்ச்சி கண்டுவருகின்ற 3G வலையமைப்பான HUTCH, தொடர்ந்து 2 ஆண்டாகவும் TEDxColombo நிகழ்வுக்கு அணுசரணை வழங்குயுள்ளது. இந்த வருட நிகழ்வில் “Reimagining Spaces”(வாய்ப்புக்களை மீள்கற்பனை செய்தல்) என்ற…