மொபைல் தொலைபேசி கட்டணங்களைக் குறைக்குமாறு ஜப்பான் பிரதம மந்திரி வலியுறுத்தல்

மொபைல் தொலைபேசி கட்டணங்களைக் குறைக்குமாறு ஜப்பான் பிரதம மந்திரி வலியுறுத்தல்