சிறந்த பெறுபேறுகளை வெளிப்படுத்திய அணிக்கு ‘Hutch Champion’s Challenge’ நிகழ்வில் Hutch இன் வெகுமதிகள்

பதிவிறக்கம் செய்க

Hutch நிறுவனம் தனது விற்பனை அணியைச்சார்ந்தவர்கள் மத்தியில் மிகச் சிறந்த பெறுபேறுகளை வெளிப்படுத்தியவர்களுக்கு இனங்காணல் அங்கீகாரமளித்து அவர்களைப் பாராட்டும் முகமாக 2017 மார்ச் 20 அன்று ஸ்டைன் ஸ்டூடியோவில் ‘Hutch Champion’s Challenge 2016’ நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

நாடெங்கிலுமிருந்து 500 இற்கும் மேற்பட்ட HUTCH ஊழியர்கள் மற்றும் வியாபாரப் பங்காளர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.

Hutchison Asia Telecommunications Ltd நிறுவனத்தின் செயற்திட்டங்களுக்கான பணிப்பாளரான ஆன் சென் Hutchison Asia Telecommunications Ltd நிறுவனத்தின் பிராந்திய நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியான அனிட்டா வொங் மற்றும் Hutch Sri Lanka நிறுவனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியான திருக்குமார் நடராசா, முகாமைத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களும் நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்துள்ளனர்.

தமது பணியில் அதிசிறந்த பெறுபேறுகளை வெளிக்காண்பித்துள்ள விற்பனை அணியைச் சார்ந்த பணியாளர்களுக்கு உரிய இனங்காணல் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் விசேட விருதுகள் பிரிவுகளின் கீழ் அவை உள்ளடக்கப்பட்டு, அவர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாகவும் இது அமைந்துள்ளது.

இந்நிகழ்வில் Hutch நிறுவனத்தின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் புதிய முன்னெடுப்புக்கள் தொடர்பில் தொடர்பாடல் விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சந்தையில் தற்போது காணப்படும் வாய்ப்புக்கள் மற்றும் சவால்கள் தொடர்பில் பணியாளர்களின் கருத்துக்களை செவிமடுத்து அவர்களுடன் இடைத்தொடர்புபடவும் இது வாய்ப்பளித்துள்ளது.