පෙර ගෙවුම් රෝමිං

  • ආරම්භයේදීම රොමිං සේවාව සක්‍රීය කර ඇත.
  • නැවත ලබාදෙන තැන්පතුවක් තැබීම අනවශ්‍යයය.
  • ඔබගේ ගිණුමේ හිඟව තිබෙන ශේෂය දැන ගැනීමට *344# අමතන්න.
  • 5544 ට කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම මගින් පහසුවෙන්ම රොමිං ගාස්තු පිලිබඳ දන ගත හැක.– Roam <හිස්තැනක්> රටේ නම “ ලෙස ටයිප් කරන්න.
   –උදා : Roam <හිස්තැනක් > ඉන්දියාව.
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිට රොමිං සදහා රී-චාර්ජ් කිරීමට,–ටොපප් කාර්ඩ් හරහා.
   –අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමට Eze Top, Transfer To සහ Finance.lk-
   – ඔබ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිට රොමිං භාවිතා කරන විට ඔබගේ ගිණුමට තවත් මුදල් දැමීමට අවශ්‍ය නම්, ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිනා ඕනෑම අයෙකුට Hutch ශාඛාවකින්, ARM යන්ත්‍රයකින් ,කොමර්ෂල් බැංකුවකින්, සිංගර් හෝ ඕනෑම කාර්ගීල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවකින් , ඔබ වෙනුවට ඔබේ ගිණුමට මුදල් දැමිය හැකිය.
  • 24 පැය පුරාම වැඩ කරනා ක්‍ෂණික ඇමතුම් සේවාව සදහා සම්බඳ වීමට,ලොව ඕනෑම තැනක සිට +94 785 785 785 ඩයල් කරන්න.
  • Hutch රොමිං වලංගු රටවල් සහ ගාස්තු.