ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) යනු කුමක්ද?

ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) යනු ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට ලබා දී ඇති පහසුකමකි.

මගේ අංකය ඩිෆෝල්ට් settings හී ඇති අවස්ථාවන් වලදී ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) පහසුකම භාවිතා කල හැකිද?

ඔව්. එම පහසුකම ඔබේ අංකයට දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී තිබේ.

ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) ලබා ගැනීම සඳහා මා තැන්පතුවක් තැබීම අවශ්‍යද?

නැත.

ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) ලබා ගැනීම සඳහා වන අය කිරීම් මොනවාද?

විවිධ රටවල් සඳහා ඇමතුම් ගාස්තු විවිධ වේ. IDD ගාස්තු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අඩංගු පත්‍රිකාව කියවන්න. එසේ නොමැති නම් *433# අමතා ඕනෑම රටකට අදාළ වන ගාස්තු දැන ගන්න.

ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) ලබා ගන්නේ කෙසේද?

00 ඩයල් කරන්න <රටේ කේත අංකය><ලබන්නාගේ දුරකථන අංකය> උදා : එක්සත් රාජධානිය සඳහා 00 44 XXXXXXXXX නැතහොත් + 44 XXXXXXXXXX.

මා ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් (IDD) නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?

ඔබට Hutch අලෙවි සැල්වලින් සහ දිවයින පුරා ඇති සිල්ලර වෙළෙඳ සැල්වලින් Hutch IDD නිෂ්පාදන ලබා ගත හැකිය.

මාගේ බිල්පත ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්නේ කෙසේද?

ඕනෑම වෙලාවක 1788 අංකයෙන් අපගේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය අමතා ඔබගේ විමසීම් සිදුකළ හැකියි.