අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු

“*ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වෙතින් දුරකතනයක් භාවිතා කරන සියලුම දෙනා වෙත ලබා දෙන අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු.”

වෙනත් අයෙකු ඔබේ නමින් සිම්පතක් ලබාගෙන භාවිතා කරනවා ද?

අවධානයෙන් සිටින්න!
ඔබගේ නමින් ලියාපන්දින්චි දුරකතනයකින් ලබා ගන්නා ඇමතුම් වල වගකීම ඔබ සතු වේ. ඔබ ජාල පැකේජයක් හෝ දුරකථන සිම්පත ක් මිල දී ගන්නේ නම් එම ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවෙන් අනුමත කරන ලද්දක් දැයි බරික්ෂා කරගන්න.(සිම්පතෙහි අදාල අංකය ඇතුලත් වේ.) ඔබගේ නමට සිම්පත ලියාපදිංචි කර ඇති දැයි දන ගැනීමට #132# අමතන්න.

ඔබ දුරකතනයක් අවභාවිතා කරනවා ද?

දුරකතනයක් භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්න. ඒ අනුව ඔබ ඔබගේ දුරකථනය අවභාවිතා කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න. මෙමගින් අන් අයට ඔබගෙන් සිදුවන අපහසුතා මග හරවාගත හැක. මෙවැනි අවභාවිතා කිරීමකට හසු වුවහොත් දුරකථන නියාමන පනත යටතේ නඩු පැවරිය හැක.

ඔබට දුරකථනය හරහා තර්ජනාත්මක ඇමතුම් හෝ පණිවුඩ ලැබෙනවා ද?

කලබල නොවී වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න. මෙවැනි අවස්ථා වල දී ප්‍රතිචාර දීමෙන් වලකින්න. ඔබට ලංගම පොලිස් ස්ථානයට ගොස් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඔබගේ දුරකථන සේවා සපයන්නා දැනුවත් කරන්න.

ඔබගේ දුරකථන අංකය ඔබට අයිති වන්නේ නැත.

  • ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති දුරකථන අංකය ජාතික දෙපළකි.
  • ඔබගේ දුරකථන අංකය සඳහා වන බිල්පත් ගෙවීම් අතපසු කිරීමක දී හෝ දීර්ග කාලයක් භාවිතා නොකිරීම නිසා දුරකථන අංකය විසන්ධි කිරීමක් සිදුවන අතර එම අංකය වෙනත් භාවිතා කරන්නෙකුට ලබා දීමේ අයිතිය දුරකථන සේවා සපයන සමාගමට තිබේ.

ඔබට විශාල ත්‍යාගයක් හිමි වී ඇති බව පවසමින් පණිවුඩයක් ලැබුනහොත්,

  • ඒ පිලිබඳ නොවන්න
  • ඔබගේ දුරකථන සේවා සපයන්නා සමග සම්බන්ධ වී එහි සත්‍යතාවය තහවුරු කිරීමක් කරගන්න.

ත්‍යාග ජයග්‍රහණ පිලිබඳ කෙරෙන ව්‍යාජ පණිවුඩ සහ එවා මගින් ලබාදෙන ණයවර ආදිය පිළිගැනීමෙන් වලකින්න.

ඔබට ඇති අපහසුතා මග හරවා ගන්න.

බිල්පට් ගෙවීම් පිලිබඳ වන යම් තහවුරු කිරීමක් කර ගැනීමට ඔබගේ දුරකථන සේවා සපයන්නා සමග සම්බන්ධ වන්න. ඔබ ලබාගන්නා නව සම්බන්ධතා සහ අනවශ්‍ය දුරකථන ඇමතුම් පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ද දුරකථන සේවා සපයන්නා සම්බන්ධ කරගත හැකි වේ.
ඔබගේ දුරකථන සේවා සපයන්නා විසින් ලබා දෙන සේවාව පිලිබඳ ඔබැ අසතුටු නම් අප වෙත දැනුම් දෙන්න.
අපේ ඔබට සේවය කිරීමට බැඳී සිටින්නෙමු.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා (මෙහෙයුම්)
පාරිභෝගික පැමිණිලි/ සබඳතා, ශ්‍රේ ලංකා විදුඉ සංදේශ නියාමන
කොමිෂන් සභාව, 276, ඇල්විටිගල මාවත,කොළඹ 08.

ක්ෂණික අවශ්‍යතා: 1900

011-2662222
011-2662215
011-2662216

ඔබ දුරකතනයක් මිලදී ගන්නවා නම්

ඔබ දුරකතනයක් මිල දී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, ඔබ මිල දී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන දුරකතනය නියම ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද්දක් දැයි තහවුරු කරගන්න. ඔබගේ දුරකතනයේ ඉමි IMEI අනය තහවුරු කරගැනීම සඳහා වෙනත් දුරකතනයකින් එය සඳහන් කර 1909 වෙත කෙටි පණිවුඩයක් පහත දැක්වෙන ආකාරයෙන් යැවිය හැක.

IMEI (හිස්තැනක්) අංක 15කින් යුත් IMEI අංකය

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ නිකුත් කරන ලද බලපත්‍ර රහිත ව දුරකථන නිෂ්පාදය කිරීම , ආනයනය කිරීම , විකිණීම, මෙහෙයුම් සිදු කිරීම, බද්දට දීම හෝ එවැනි ආයතනයක් රක බලා ගැනීම පවා නීති විරෝධී කටයුත්තකි.

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන් කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍ර සහිත ආයතනයකින් ඔබගේ දුරකථනය මිල දී ගන්න.

ඔබගේ දුරකථනය නැති වීමට පෙර එහි IMEI අංකය මතක තබාගෙන සිටින්න.

ඔබගේ දුරකථනය නැති වූ අවස්තාවක දී එම දුරකථනය සොයා ගැනීම සඳහා ඔබගේ IMEI අංකය අවශ්‍ය වේ. මෙය ලබා ගැනීම සඳහා *#06# අමතන්න.

දුරකතනයක් අස්ථාන ගත වූ විට ඔබ කල යුත්තේ කුමක් ද?

  • ඔබගේ සිම්පත විසන්ධි කරන්න.
  • ඔබට ලංගම තිබෙන පොලිස් ස්ථානය වෙත ගොස් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉන් පසු එහි පිටපතක්, ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්, දුරකථනය නැතිවූ දිනය සිම්පතේ අංකය සහ IMEI අංකය සමග ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දෙන්න.

පාරිභෝගික සේවා ගිවිසුම.