හච් සමාගමෙන් ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක්

හච් සමාගමේ ක්‍රීඩා සහ සුබසාධන සංගමය විසින් අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් සංවිධාන කරන ලද ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන පසුගිය ජුනි මස 12 වනදා මිලාගිරිය ශා.පාවුළු දේවස්ථානයේ මීසම් ශාලාවේදී සාර්ථකව පැවැත්විණි. හච් කණ්ඩායම මෙන්ම ප්‍රදේශය අවට ජනතාව සහ ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෝ 100 කට අධික පිරිසක් මෙම සද් කාර්යය සඳහා සහභාගී වූහ.