ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කමාන්ඩෝ චැලේන්ජ් සුපර්ක්‍රොස් 2019 සඳහා හච් සවිබලය

ශ්‍රී ලංකාවේ ශීඝ්‍රයෙන් ම ව්‍යාප්තවන ජංගම දුරකථන සබඳතා සහකරුවන හච්, කමාන්ඩෝ චැලේන්ජ් සුපර්ක්‍රොස් 2019 සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක ලෙස අත්වැල් බැඳ ගත්තේය. එම තරගාවලිය අගෝස්තු මස 4 වනදා කුඩා ඔය ධාවන පථයේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ හා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය (SLARDAR) සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව විසින් වාර්ෂිකව සංවිධාන කරනු ලබන කමාන්ඩෝ චැලේන්ජ් සුපර්ක්‍රොස් තරගාවලිය මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි ධාවකයන් දෙපිරිසට ම විවෘත වේ.