ෆීල් @ හෝම්

රෝමිං ගාස්තු මිල අධිකයි..

3 UK මගින් වැඩිපුර සතයක්වත් නොගෙවා දුරකථන භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව.

ඔබත් ඔබගේ මාසික දීමනාව භාවිතා කර වැඩිපුර සතයක්වත් නොගෙවා පහසුවෙන් එකසත් රාජධානියට ඇමතුම් ලබාගන්න, SMS කරන්න, ඩේටා භාවිතා කරන්න.


මෙයට ඇතුලත් වන්නේ කුමක් ද?

  • ✔ එක්සත් රාජධානියට යන සියලු ඇමතුම් සහ SMS (ඔබගේ සම්මත දීමනාව ඇතුලත).සම්මත දීමනාව සඳහා දුරකථන අංක 8ක් ඇතුලත් වේ. ඔබ දීමනාව ඉක්මවා හොයහොත් , හෝ ඔබට දීමනාවක් නොමැති නම්, මෙම දුරකථන අංක 8 සඳහා විනාඩියකට 16.6p ලෙස ගාස්තු අය කෙරේ..
  • ✔ ඔබගේ සෑම ඩේටා භාවිතයක්ම (සම්මත දීමනාව ඇතුලත).
  • ✔ ඔබට ෆීල් ෆ්‍රී @ හෝම් ගමනාන්තයක සිටිය දී ලැබෙන ඇමතුම් සහ SMS නොමිලේ ලබාගත හැක. ඔබ එක්සත් රාජධානියට ඇමතුමක් ලබා ගන්නා විට දුරකථන අංකයේ පළමු 0 වෙනස් කිරීමට සහ SMS කරන විට +44 ඇතුලත් කිරීමට අමතක නොකරන්න.
  • ✔ ෆීල් @ හෝම් ගමනාන්තයක සිටින විට දී ඔබට Virtual Private Networks (VPNs) එකකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ද තිබේ. කෙසේ වෙතත්, එක්සත් රාජධානිය තුල දී භාවිතයට සාපේක්ෂව වේගය අඩු වේ.

මෙයට ඇතුලත් නොවන්නේ කුමක් ද?

  • ✖ ඔබට all-you-can-eat data පැකේජයක් ඇතිනම් 12GB දක්වා දත්ත භාවිතා කල හැක.ඔබට all-you-can-eat textsපැකේජයක් තිබේ නම් SMS 5000ක් දක්වා භාවිතා කල හැක.. ඔබගේ දීමනාවේ නොමිලේ මිනිත්තු 3,000 හෝ ඊට වැඩිපුර තිබේ නම්, මිනිත්තු 3000ක් දක්වා ඇමතුම් භාවිතා කල හැක..
  • ✖ 070, 09 ආරම්භ වන දුරකථන අංක සහ 118 නාමාවලි සේවාව.
  • ✖ ෆීල් @ හෝම් පැකේජ නිර්මාණය කල ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ පදිංචිකරුවන් වෙනත් රටක කෙටි කලකට සංචාරය කිරීමේ දී භාවිතය සඳහායි., වෙනත් රටක දිගු කාලයක් සිටී නම් භාවිතා කල නොහැක. .
  • ✖ ඔබට ඔබේ දුරකථනය වෙනත් රටකදී පෞද්ගලික wifi hotspot එකක් ලෙස භාවිතා කිරීමට නොහැක.
  • ✖ ඔබට වෙනත් රටක සිටියදී මෙම පැකේජයේ මිනිත්තු ප්‍රමාණය එම රට තුල ඇමතුම් සහ වෙනත් රටක ඇමතුම් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කල නොහැක.ඔබ ෆීල් @ හෝම් ගමනාන්තයක හෝ එක්සත් රාජධානියේ සිටිය දී මෙම පැකේජයේ මිනිත්තු ප්‍රමාණය භාවිතා කල හැක්කේ එක්සත් රාජධානිය සඳහා ඇමතුම් ලබා ගැනීමට පමණී.

* වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා අපගේ 3UK පැකේජය සඳහාම වෙන්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ඇති dedicated support page වෙබ් පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.
* මෙතනට ක්ලික් කර හච් ඔබගේ රෝමිං සහකරු කරගන්න