ඕනෑම දුරකථන ජාලයකට දුරකථන ඇමතුම්, SMS සහ Anytime Data සමඟින් හච් සුපර් 340 පැකේජය දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජංගම දුරකථන සබඳතා සහකරුවෙකු වන හච් ශ්‍රී ලංකා විසින් සිය පාරිභෝගිකයින්ගේ සන්නිවේදන අවශ්‍යතා අවම මාසික ගාස්තුවකින්  ආවරණය  කර ගත හැකි ආකාරයේ  පැකේජයක්  සුපර්  340 ලෙස හඳුන්වා දෙයි. නව පැකේජය අතිශයින් පහසු එකක් වීමට හේතුව නම්, ජාලගත ඕනෑම ඇමතුමක් මෙන්ම SMS කෝටාද, කාල සීමාවකිත් තොරව දවසේ  ඕනෑම වේලාවක භාවිතා කළ හැකි Data (Anytime Data)  හච් සුපර් 340 වෙතින් පිරි නැමීමයි.

“හච් සුපර් 340 මඟින් කිසිදු අවහිරතාවයකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ට සිය සන්නිවේදන අවශ්‍යතා ඉතා විශිෂ්ට ලෙස සිදු කිරීමට උපරිම නිදහස ලබා දෙනවා” යනුවෙන් හච් ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ අලෙවි කළමණාකාර ඉරංග අමන්දකෝන් මහතා මෙම හඳුන්වා දීම පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පැවසිය.

හච් සුපර් 340 මඟින් මිනිත්තු 750 ක ජාලගත ඇමතුම්, මිනිත්තු 250 ක වෙනත් ජාලගත ඇමතුම්ද, ඕනෑම ජාලයක් සඳහා SMS 1000 ක් සහ ඕනෑම වේලාවක භාවිත කළ හැකි මාසයක් වලංගු 1GB data පිරිනමයි. ඕනෑම 078/072 පාරිභෝගිකයකුට රු. 340 ක රීලෝඩ් ගාස්තුවක් ගෙවා හෝ *340# Dial කර මෙම පැකේජය ක්‍රියාත්මක කර ගත හැකිය.

නවීතම 4G තාක්ෂණයද ඇතුළත්ව රට පුරා මහා පරිමාණ අන්තර්ජාල සැලසුම් හච් විසින් දියත් කරනු ලබන අතර, නිරන්තරයෙන් සුවිශාල අත්දැකීම් පිරිනමමින්ද, තත්ත්වයෙන් උසස් විශ්වාසවන්ත ජංගම දුරකතන තාක්ෂණයක් සපයමින්ද හච් නිරන්තරයෙන් පාරිභෝගික පහසුව සලසයි.