ඕනෑම ජාලයකට “එකම ගාස්තුවක්“

පුවත බාගත කරගන්න

 

Hutch ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි වරයා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ නව  සම ගාස්තු ක්‍රමවේදය අගය කරයි

ජාලයෙන් පිටත ලබාගන්නා ඇමතුම් සඳහා අමතර ගාස්තු අය නොවේ

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම  විසින් 2016 පෙබරවාරි 01 වනදා සිට  දුරකථන  සේවා සඳහා නව සම ගාස්තු ක්‍රමයක්  ස්ථාපිත කර තිබේ.

පවතින  ද්විත්ව ගාස්තු ක්‍රමය අනුව පාරිභෝගිකයින් පිටත ජාලයක් වෙත ඇමතීමේදී  ජාලය තුළ ලබාගන්නා ඇමතුමක් සඳහා වන ගාස්තුව මෙන් දෙගුණයක් අය කෙරේ. තවද මෙම අමතර ගාස්තු අයකිරීම් නිසා තම පවුලේ සාමාජිකයින් හෝ හිතවතුන් ඇමතීමේදී වෙනත් ජාල සඳහා වැඩි ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ. මෙලෙස වෙනත් දුරකථන සේවා  වෙත ඇමතීමේදී  පාරිභෝගිකයින් මුහුණ  දෙන  අසීරුතාව මඟහරවාලීම සඳහා  මෙම නව ස්ථාවර ගාස්තු ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත.

මෙම ක්‍රමය යටතේ  ඕනෑම ජාලයකින් ඕනෑම ජාලයක් වෙත ඇමතුම් ලබාගැනීමේදී  සමාන ගාස්තුවක් අය  කෙරෙන අතර පාරිභෝගිකයාට ජාලයෙටන් පිටත ඇමතුම් ගාස්තු පිළිබඳව තැකීමක් නොකර තමන් කැමති දුරකථන සේවාවක  සහය ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙයි.

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් හඳුන්වාදුන් මෙම නව සම ගාස්තු ක්‍රමවේදය පිළිබඳ අදහස් දක්වන හචිසන් ටෙලිකොමියුනිකේෂන්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි තිරුකුමාර් නඩරාසා  මහතා පෙන්වා දෙන්නේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ  උත්සාහයට Hutch පුර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බවයි.මෙම නව සම ගාස්තු ක්‍රමය නිසා පාරිභෝගිකයින්ට නිදහසේ තමන් කැමති ජංගම දුරකථන සේවාවක් භාවිත කිරීමට අවස්ථාව හිමිවන බවත්, ජංගම දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් වලටද පාරිභෝගිකයින් වෙනුවෙන් උපරිම සේවාවක් සැපයීමට අවස්ථාව හිමිවන බවත් ය.

මෙම නව සම ගාස්තු ක්‍රමය දැනට භාවිත වෙන ජංගම දුරකථන අංක  සඳහා ස්වයංක්‍රියව ක්‍රියාත්මක  නොවන අතර පාරිභෝගිකයා ගේ කැමැත්ත පරිදි ස්ථාවර ගාස්තු ක්‍රමයට මාරුවිය හැක. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම මගින්  දැනට පවතින දුරකථන සබඳතා නව ඇමතුම් ගාස්තු ක්‍රමයට හැරවීමට අදාල ක්‍රියාවලිය පරීක්ෂා කරමින් පවතියි.තම පාරිභෝගිකයින් වෙත සහන සැලසීමේදී  නිරතුරුවම ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගන්නා Hutch මනා විනිවිදභාවයකින් යුතුව නව සම ගාස්තු ක්‍රමය මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ඒ අනුව තත්පරයකට ශත 3ක මුදලක් පමණක් අය කෙරෙනු ඇති මෙම නව ක්‍රමය අනුව මෙම මුදල Hutch ජාලය තුළ මෙන්ම Hutch ජාලයෙන් පිටත ලබාගන්න ඇමතුම් සඳහා ද වලංගු වෙයි.

65% කට වඩා වැඩි පාරිභෝගිකයින් ප්‍රමාණයක් මිනිත්තුවට වඩා අඩු කථා කාලයක්සහිත ඇමතුම් ලබාගන්නා අතර ඔවුන්ට මෙම තත්පරයට අයකරන නව ගාස්තු ක්‍රමය මගින් සුවිශේෂි වාසියක් Hutch ජාලය වෙතින් ලබාගත හැක.

උසස් තත්වයේ 3G සේවා සැපයුම් කරු වශයෙන් කීර්තිමත් නාමය දිනා සිටින Hutch,මෙම නව පියවරත් සමඟ තම පාරිභෝගිකයින්ට වටිනා  ජංගම දුරකථන සේවා සපයන්නා බවට පත්වන බව ද  එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි වරයා  වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

A4 Sticker ST